ประวัติมวยไทย

ประวัติมวยไทย

ประวัติมวยไทย

ประวัติของมวยไทย มวยไทย เริ่มมีมาแต่การเกิดสงครามในสมัยก่อน และในยุคประจุจบัน ได้มีกับปรับปรุงและเปลียนแปลงตามกาลเวลา และในในตอนนี้ได้ปรับมาเป็นกีฬา โดยมีการใช่นวม เพื่อที่จะป้องกันอัตรายที่จะเกิดขึ้นในการชก

มวยไทย ยังเป็นศาสตร์จากการออกอาวุธทั่งแปด ซึ่งรวม ทั่งสองเท้า สองมือ สองเท้า สองศอก และสองเข่า (และในบางตำรา อาจเป็น นวอาวุธ รวมถึงการใช่ศีรษะโจมตี หรือ ทศอาวุธ รวมไปถึงปั้นท้ายในการโจมตี อีกด้วย ) มวยไทยนั่นได้สืบทอดมายาก มวยโบราณ และได้แบ่งตามสาย ตามแต่ละท้องถิ่น โดยจะแบ่งสายหลักๆ เช่น มวยภาคเหนือหรือ ( มวยท่าเสา ) มวยโคราช ( ภาคอีสาร ) มวยไชยา ( ภาคใต้ ) และยังมีมวยลพบุรีและมวยพระนะคร ( ถาคกลาง ) รวยไปถึงมวยพลศึกษามีกล่าวไว้ว่า หมัดดีโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีใช่ยา ไวว่าท่าเสา ครบเครื่อง พลศึษา

ประวัติมวย สมัยกรุงสุโขทัย ( ช่วง ปี พ.ศ. 1781-1918 )

ในสมัยกรุงสุขโขไท ถือได้เลยว่ามวยไทยได้เป็นศาสตร์ชั่นสุง ที่ได้บรรจุเป็นการศึกษาคนชั่นสุงรวมไปถึงกษัตริย์ เพื่อทำการฝึกฝนให้กษัตริย์ ให้มีความกล้าหาษในการออกรบ ทำให้ร่างกายนั่นดีเยี่ยม ดังที่ได้ปรากฎตาม ประวัติพงศวดาร เช่น พ่อขุนศรี อิทราทิตย์ ได้ส่งพระโอรส ทั่งสองไปฝึกฝนวิชามวยไทย ที่สำนักสมอคอน เมืองลพบุรี หรือ พ่อขุนรามคำแหงท่านนั่นได้ทรงนิพนธ์ ตำหรับพิชัยสงคราม โดยข้อความบางตอนนั่นได้เอ๋ย ถึง มวยไทย ที่สามารถออกอาวุธ คู่ไปด้วย ทั่ง ดาบ หอก มีด โล่ และ ธนูอีกด้วย

ประวัติมวย สมัยกรุงศีอยุธยา ( ช่วง ปี พ.ศ. 1893 – 2310 )

ในยุธสมัยท่าน พระนารายณ์มหาราช ( พ.ศ. 2147-2233 ) ในตอนที่บ้านเมืองนั่นสงบ และมีความเจริญรุ่งเรือง พรองค์นั่นได้มรการสนับสนุนและสงเสริมให้ให้มีกีฬา โดยเฉพราะ มวยไทย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาย และได้นำมาเป็นอาชีพและก่อให้เกิดมีค่ายมวยมามาย มวยไทย ในยุธสมัยนั่นได้ทำการชกกันบนลานดิน โดยใช่เชือกเส้นเดียว ทำเป็นเวที ทำเป็นสีเหลี่ยมจตุรัส โดยที่นักมวยนั่นจะใช่เชื่อชุมน้ำมันดิน เพื่อนำมาพันมือ จะเรียกว่ามวยคาดเชือก และมีการสวมมงคลที่ศรีษะ พร้อมทั่งผูกประเจียดไว้ที่ต้นแขนจนจบการแข่งขัน ก่อนที่จะทำการชกนั่น จะเอาความสมัคใจของทั่งสองฝ่าย โดยที่ไม่ได้กำหนดขาดรูปร่าง หรือ อายุ โดยกติกานั่นไม่ได้ยุงยาก แค่ชกอีกฝ่ายให้ยอมแพ้ ก็จะเป็นการจบการแข่งขัน

ประวัติมวย สมัยกรุงธนบุรี ( ช่วง ปี พ.ศ.2310 – 2325 )

ระยะเวลาตลอด 14 ปี ของสมัยกรุงธนบุรี ( พ.ศ.2310 – 2325 ) เป็นช่วงที่พื่นฟูบ้านเมือง หลังจากที่พระเจ้าตากได้กอบกู้ บ้านเมืองได้คืนมา และการฝึกมวยในยุคนั่นเป็นการฝึกในการทหาร เพื่อทำสงครามอย่างแท้จริง การชกมวยในสมัยนั่น จะเป็นการนำนักมวยต่างถิ่น หรือศิษย์ต่างครูอาจารมาชกกัน โดยกติกาการแข่งนั่น ยังไม่มีความแน่นอน และยังไม่ได้มีการกำหนดการให้คะแนน จะชกกันกว่าอีกฝ่ายนั่นจะยอมแพ้ และการชกนั่นยังคงเดิมเหมือนสมัย กรุงศรีอยุธยา

ประวัติมวย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ( ช่วง ปี พ.ศ.2325 – จนถึงยุปัจจุบัน )

มวยไทย นั่น เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย การใช่กำลัง และไหวพริบในการต่อสู้ และวิชา ชั่นเชิง เพื่อเข้าต่อสู้กัน จึงได้ปรากฎตามพงศวดาร ในอดีตการนั่น พระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชานั่น ท่านนั่นจะเชี่ยวชาญด้านวิชาของมวยไทย และ นายผู้ใหญ่ รวมไปถึงขุนผล ทหาร และสามัญชน จะทำการฝึกฝนวิชามวยไทย ไว้เพื่อป้องกันตัว และ บ้านเมือง รวมไปถึง การฝึกการใช่อาวุธ กระบอง พลอง ดาบ งัาว ทวน ประกอบกับมวยไทยนั่น จะทำให้การอาวุธิ นั่น เกิดประัสิธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย โดยไว้เพื่อป้องกันตัวเองในยามสงบ มวยไทยนนั่น จะสมารถนำมาประลองกำลัง เพื่อเป็นกิจกรรมในโอกาศต่างๆ ดังที่ได้ปรากฎในตาสามดวง หมวกอัยการที่ได้กล่าวถึงการชกไว้มากถึง 117 มาตราหนึ่ง

มวยไทย นั่นมีความสำคัญมากมาย ทั่งบ้านเมือง ชุมชน สังคม มีความสำคัญมากในเอกราชบ้านเมือง ของชาติไทย มาตั่งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้

มวยไทยออนไลน์